Fachbegriff: Nervensystem, vegetatives

Vgl.: Autonomes Nervensystem.